Δραστηριότητες
Τεχνική υποστήριξη
Συνεργαζόμενες εταιρείες
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 • HARDWARE
  Εξοπλισμός
  Service
 • SINGULARLOGIC SOFTWARE
  Λογιστές
  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  Antivirus
 • SOFTONE SOFTWARE
 • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  Εξοπλισμός
 • Digi-retail Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων
  ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
  NEWSLETTER
   
  Εισάγετε το e-mail σας αν θέλετε να καταχωρηθείτε στην λίστα αλληλογραφίας μας για να ενημερώνεστε σχετικά με τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας
   
   
    HARDWARE >> Service
  Τεχνικός Έλεγχος Δικτύου
  Περιλαμβάνει: Τεχνικό έλεγχο δικτύου από Technical Consultant στις εγκ/σεις του Πελάτη Αποκατάσταση βλάβης σε περίπτωση που δεν εμπλέκει το κατασκευαστή Hardware

  • Η βασική τιμή χρέωσης κλήσης υποστήριξης εντός Αττικής (εκτός των υπηρεσιών
  τιμοκαταλόγου Total Support και ειδικών συμφωνιών) είναι 60,00 €+ ΦΠΑ ανά ώρα
  επίσκεψης. Η χρέωση αναφέρεται σε ακέραιες ώρες.
  • Οι εργάσιμες ώρες είναι Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00.
  • Εργασία εκτός Αττικής ή σε άλλες από τις προαναφερόμενες ώρες επιβαρύνεται με
  οδοιπορικά έξοδα και προσαύξηση κατ’ ελάχιστον 50% κατόπιν ειδικής συμφωνίας.
  • Η ανταπόκριση των τεχνικών είναι εντός 2 εργάσιμων ημερών κατόπιν
  της πιο κάτω ενημέρωσης και συμφωνίας με τον πελάτη.  > download file
   
   
  Επισκευές Hardware
  Περιλαμβάνει:
  • Τεχνικό έλεγχο κύριου και περιφερειακού εξοπλισμού, περιοδική συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης.
  • Εγκατάσταση και ρύθμιση περιφερειακού εξοπλισμού.
  • Αναβάθμιση υπολογιστών.

  • Η βασική τιμή χρέωσης κλήσης υποστήριξης εντός Αττικής (εκτός των υπηρεσιών
  τιμοκαταλόγου Total Support και ειδικών συμφωνιών) είναι 60,00 €+ ΦΠΑ ανά ώρα
  επίσκεψης. Η χρέωση αναφέρεται σε ακέραιες ώρες.
  • Οι εργάσιμες ώρες είναι Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00.
  • Εργασία εκτός Αττικής ή σε άλλες από τις προαναφερόμενες ώρες επιβαρύνεται με
  οδοιπορικά έξοδα και προσαύξηση κατ’ ελάχιστον 50% κατόπιν ειδικής συμφωνίας.
  • Η ανταπόκριση των τεχνικών είναι εντός 2 εργάσιμων ημερών κατόπιν
  της πιο κάτω ενημέρωσης και συμφωνίας με τον πελάτη.  > download file
   
   
  ProTeleSys
  ΤΙΡΥΝΘΟΣ 6 - 111 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 2529990 Fax 210 2529561