Δραστηριότητες
Τεχνική υποστήριξη
Συνεργαζόμενες εταιρείες
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 • HARDWARE
  Εξοπλισμός
  Service
 • SINGULARLOGIC SOFTWARE
  Λογιστές
  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  Antivirus
 • SOFTONE SOFTWARE
 • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  Εξοπλισμός
 • Digi-retail Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων
  ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
  NEWSLETTER
   
  Εισάγετε το e-mail σας αν θέλετε να καταχωρηθείτε στην λίστα αλληλογραφίας μας για να ενημερώνεστε σχετικά με τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας
   
   
    SINGULARLOGIC SOFTWARE >> Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  SingularLogic Control
  Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  Σε ποιον απευθύνεται

  Το Singular Control είναι μια πρωτοποριακή οικογένεια εμπορολογιστικών εφαρμογών, οι οποίες μετατρέπουν τις συναλλαγές σε πηγές πληροφόρησης και δίνουν άμεσα την εικόνα της μικρομεσαίας επιχείρησης στην οποία απευθύνεται.

  Τι περιλαμβάνει
  • Παρακολούθηση Συναλλασσομένων ( Πελατών,  Προμηθευτών,  Λοιπών Λογαριασμών
  • Διαχείριση Αποθήκης
  • Παραγγελιοληψία - Πωλήσεις
  • Παραγγελιοδοσία - Αγορές
  • Χρηματοοικονομική διαχείριση (Εισπράξεις,  Πληρωμές,  Αξιόγραφα)
  • Βιβλία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας , Αναλυτική Λογιστική , Πάγια , Ισολογισμό
  • Επιπλέον διαθέτει extra modules : Χρώμα-Μέγεθος , Ξένο Νόμισμα , Φάκελο Εισαγωγών , Εντατική Λιανική-POS , Serial Numbers , Παρτίδες , Είδη Εγγυοδοσίας, Έργα-Συμβάσεις Πελατών, Importer-Exporter , Cashier On Line , MIS1-2, Report Generator
  Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
  • Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Έμπορο-Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων.
  • Aνεπτυγμένο σε περιβάλλον Windows, χρησιμοποιεί ως βάση δεδομένων την Microsoft SQL Server (MS-SQL)
  • Διαθέτει πλούσια παραμετρικότητα και εύκολο σχεδιασμό φορμών
  • Παρακολουθεί πολλαπλές εταιρίες και χρήσεις
  • Καλύπτει εξειδικευμένες ανάγκες των επιχειρήσεων μέσω των extra modules που διαθέτει
  • Προσφέρει στον επιχειρηματία τη συνολική οικονομική εικόνα της επιχείρησης του
  •  Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
  > download file
   
   
  SingularLogic E-Manpower
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
  Σε ποιον απευθύνεται

  To e-MANPOWER αποτελεί ένα σύγχρονο πρόγραμμα μισθοδοσίας και εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού, ιδανικό για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα.

  Τι περιλαμβάνει
  • Διαχείριση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
  • Διαχείριση Εργαζομένων
  • Διαχείριση Μισθοδοσίας Προσωπικού
  • Υπολογισμό αναδρομικών
  • Διαχείριση Κέντρων Κόστους
  Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
  • Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Μισθοδοσίας. σε περισσότερες από 5.000 επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα.
  • Διαχειρίζεται Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας, οι οποίες ενημερώνονται μέσω Internet, με link μέσα από την εφαρμογή.
  • Διαθέτει αυτοματοποιημένες διαδικασίες υπολογισμών και καταχωρήσεων, έτσι ώστε να προφυλάσσει από χειριστικά λάθη και συγχρόνως να προσφέρει ταχύτητα στην καθημερινή λειτουργία.
  • Παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη των τυποποιημένων αναγκών μισθοδοσίας της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί και απόλυτη συμβατότητα με την τρέχουσα νομοθεσία.
  • Παρακολουθεί απεριόριστο αριθμό εταιριών, εργαζομένων, υποκαταστημάτων και μισθοδοτικών περιόδων.
  • Μέσα από τη διαχείριση οργανωτικής δομής της επιχείρησης προσφέρει μαζική διαχείριση της μισθοδοσίας πολλών εταιριών/ υποκαταστημάτων.
  • Καλύπτει οποιαδήποτε εργασιακή σχέση ή σύστημα αμοιβής (ημερομίσθιοι, μισθωτοί, ωρομίσθιοι, με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, εποχιακοί ή μερικώς απασχολούμενοι κ.λπ.).
  • Aνεπτυγμένο σε περιβάλλον Windows, χρησιμοποιεί ως βάση δεδομένων την Microsoft SQL Server (MS-SQL)
  • Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών
  > download file
   
   
  SingularLogic Manager Next
  ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
  Σε ποιον απευθύνεται

  Μια σύγχρονη ολοκληρωμένη λύση μηχανογράφησης, που απευθύνεται στις μικρές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, καλύπτοντας πλήρως τις δραστηριότητες τους, μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον, φιλικό και εύχρηστο.

  Τι περιλαμβάνει
  • Διαχείριση Πελατών - Προμηθευτών - Λοιπών Λογαριασμών
  • Διαχείριση Ειδών Αποθήκης
  • Παροχή Υπηρεσιών
  • Παραγγελιοληψία - Τιμολόγηση
  • Διαχείριση Πωλήσεων Εντατικής Λιανικής - PoS
  • Παραγγελιοδοσία - Αγορές
  • Εισπράξεις - Πληρωμές - Αξιόγραφα
  • Γενική Λογιστική
  Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
  • Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Έμπορο-Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων σε περισσότερες από 35.000 επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα.
  • Λειτουργεί στο σύγχρονο και οικείο περιβάλλον των Windows
  • Είναι μια εξαιρετικά εύχρηστη και γρήγορη εφαρμογή στην καθημερινή της λειτουργία § Διαχειρίζεται πολλαπλές εταιρίες & χρήσεις
  • Διαθέτει γρήγορη εκκίνηση λειτουργίας, λόγω ταχύτατης εγκατάστασης αλλά και έτοιμης πρότυπης παραμετροποίησης
  • Προσφέρει πλούσια πληροφόρηση μέσα από πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων
  • Προσφέρει στον επιχειρηματία ανά πάσα στιγμή την πλήρη οικονομική εικόνα της επιχείρησης του με μια ματιά, προκειμένου να έχει άμεση πληροφόρηση και να αποφασίζει έγκαιρα.
  • Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών
  > download file
   
   
  SingularLogic Eurofasma Next
  Σε ποιον απευθύνεται

  Νέα τεχνολογικά πρωτοποριακή οικογένεια εφαρμογών εμπορικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για μεσαίες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας (Εμπορικές, Βιομηχανικές και Υπηρεσιών), διάδοχος της δημοφιλούς εμπορικής εφαρμογής Eurofasma.

  Τι περιλαμβάνει
  • Διαχείριση Εταιριών (Παρακολούθηση ομίλων, Υποκαταστημάτων Πελατών)
  • Διαχείριση Υποκαταστημάτων (Αποθήκες/ υποκατάστημα) 
  • Συναλλασσομένων (Πελάτες -Προμηθευτές-Λοιποί Λογαριασμοί, Ειδικές συμφωνίες Πελατών-Προμηθευτών).
  • Διαχείριση Αποθήκης
  • Διαχείριση Πωλήσεων (Παραγγελιοληψία- Τιµολόγηση, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, Εισφορά Ανακύκλωσης, Μικτός τρόπος πληρωµής, Προκαταβολές παραγγελιών, Υπολογισµός δόσεων, Διαχείριση Πωλητών-Εισπρακτόρων)
  • Διαχείριση Αγορών (Παραγγελιοδοσία, Κοστολόγηση Αγορών)
  • Χρηματοοικονομική Διαχείριση (Αντιστοιχήσεις Εισπράξεων- Πληρωµών, Διαχείριση Αξιόγραφων & Πινάκια, Στοχοθετήσεις, Εικόνα Επιχείρησης)
  • Γενική Λογιστική
  • Report Generator
  Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
  • Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Έμπορο-Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων σε περισσότερες από 35.000 επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα.
  • Λειτουργεί στο σύγχρονο και οικείο περιβάλλον των Windows
  • Είναι μια εξαιρετικά εύχρηστη και γρήγορη εφαρμογή στην καθημερινή της λειτουργία
  • Παρέχει γρήγορη εκκίνηση λειτουργίας, λόγω ταχύτατης και εύκολης εγκατάστασης, αλλά και έτοιμης πρότυπης παραμετροποίησης
  • Προσφέρει διαρκή, αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση για τον Επιχειρηματία
  • Διασφαλίζει το πλήθος των πληροφοριών που διαθέτει, με υψηλού επίπεδου σύστημα ασφάλειας
  • Διαθέτει πλούσιο Reporting, μέσα από τις έτοιμες πληροφοριακές εκτυπώσεις αλλά και το Report Generator.
  • Συνδέεται με τα ¨έξυπνα¨ IP τηλεφωνικά κέντρα της Avaya
  • Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών

  > download file
   
   
  ProTeleSys
  ΤΙΡΥΝΘΟΣ 6 - 111 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 2529990 Fax 210 2529561