Δραστηριότητες
Τεχνική υποστήριξη
Συνεργαζόμενες εταιρείες
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 • HARDWARE
  Εξοπλισμός
  Service
 • SINGULARLOGIC SOFTWARE
  Λογιστές
  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  Antivirus
 • SOFTONE SOFTWARE
 • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  Εξοπλισμός
 • Digi-retail Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων
  ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
  NEWSLETTER
   
  Εισάγετε το e-mail σας αν θέλετε να καταχωρηθείτε στην λίστα αλληλογραφίας μας για να ενημερώνεστε σχετικά με τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας
   
   
    Νέα
  ΕΣΠΑ Ελεύθερων Επαγγελματιών - Προϋπολογισμός & Ενίσχυση

  Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού – Διάρκεια υλοποίησης

  1. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται ανά κατηγορία δραστηριότητας όπως ορίζεται στο Παράρτημα Β, εντός των ορίων που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

  ΕΝΑΡΞΗ
  ΠΡΙΝ ΤΗΝ 01/01/2004

  ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/2004

  ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σε ΕΥΡΩ)

  Ελάχιστος

  Μέγιστος

  Ελάχιστος

  Μέγιστος

  ΙΑΤΡΟΙ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

  10.000

  40.000

  6.250

  25.000

  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΕ

  8.000

  16.000

     5.000

  10.000

  ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ -

  ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

  6.000

  10.000

  3.750

  6.250

  Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω μέγιστο όριο. Στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της πρότασης δεν επιχορηγούνται.


  2. Η διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων προτάσεων είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης για όλους τους δικαιούχους.

  Το ποσοστό της επιχορήγησης είναι:

  • Πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1η Ιανουαρίου 2004.
  • Ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2004 και πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  • Για την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού της πρότασης, ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια ή/και μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο.
  • Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω μέγιστο όριο. Στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της πρότασης δεν επιχορηγούνται.
  • Η διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων προτάσεων είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης για όλους τους δικαιούχους.
  ProTeleSys
  ΤΙΡΥΝΘΟΣ 6 - 111 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 210 2529990 Fax 210 2529561
  πίσω πάνω